Month: April 2024

อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดา และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้แต่คนที่คิดว่าตนเองมีความเชี่ยวชาญในการขับรถยนต์เป็นอย่างดี แต่สำหรับคนที่ไม่ต้องการจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์แพง ในบทความนี้ เราจะขอมาแนะนำประกันรถยนต์ชั้น 2 อีกทางเลือกหนึ่งของการทำประกันรถยนต์ให้ได้รู้จักกัน ประกันรถยนต์ชั้น 2 คืออะไร ? ประกันรถยนต์ชั้น 2 เป็นแผนประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่ให้ความคุ้มครองพื้นฐานทั้งตัวรถและบุคคลภายนอก โดยผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันในอัตราที่แต่ละบริษัทประกันเป็นผู้กำหนด ซึ่งประกันรถยนต์ประเภทที่ 2 จะให้ความคุ้มครองน้อยกว่าประกันชั้น…